REV 90

O ašpirácii freeriding vs. karving netreba uvažovať. Akýkoľvek je terén, typ snehu, či lyžiara, táto revolučná lyža to všetko zvládne.
Vlastnosti: Sendvičová konštrukcia a technológia ERA 3.0, inak «klaždý može lyžovať lepšie».

Šírka 90 je výberom freeriderov, ktorí sa radi zúčastňujú na voľnom lyžovaní.

Úroveň Rýchlosť 
facebook
twitter