MYA N° 10

Seriously. This ski is demanding and she likes to be challenged. Show her what you’re capable of and she’ll show you what she’s got. For example TTS, Tuffwalls and Sandwich Cap Construction.
Vážne. Toto je náročná lyža, ktorá má rada výzvy. Ukáž jej čoho si schopná a ona Ti ukáže čo v sebe má. Napríklad TTS, Tuffwalls a sendvičová konštrukcia.

Úroveň Rýchlosť 
facebook
twitter