MYA N° 4

Dobrý priateľ pre slušné výkony. Vhodné pre dievčatá, ktoré sa chcú baviť a byť v pohode.
Era 3.0 Ti určite vyčarí úsmev na tvári.

Úroveň Rýchlosť 
facebook
twitter