Intelligence™

TEORIE RELATIVITY FIRMY HEAD

Výkon lyží není absolutní mírou. Co od lyží očekáváte závisí vždy na tom, jak a kde jezdíte. Na tvrdých svazích potřebujete perfektní záběr hran. Na měkkém sněhu zase lepší ovladatelnost. Lámání rekordů na svahu vyžaduje jiné chování lyží, než když se jen tak projíždíte s přáteli nebo rodinou.

Adaptivní technologie Intelligence firmy HEAD napomáhá tomu, aby se vaše lyže chovaly perfektně – a to jak relativně vzhledem k terénu, tak i vašemu individuálnímu režimu jízdy.

Ski performance is not an absolute measure. What you want out of a ski always depends on how and where you ride.

On hard-packed slopes you want perfect edge grip. On soft snow, you want more maneuverability. Breaking the slope record you want your ski to perform differently than when you’re just cruising with your friends or family.

Adaptive HEAD Intelligence Technology helps your ski perform perfectly - both relative to terrain and your individual riding mode.

 • HOW IT WORKS

  Intellifibers positioned at 45° in front of the binding transform mechanical impulses into electrical energy. The harder you ride, the more energy is produced.

  The electrical energy is led back to the Intellifibers. This causes them to stiffen up, putting more rebound and torsional stiffness into the ski.


  WHAT IT DOES

  Their 45° position in front of the binding increases
  the ski’s torsional stiffness, pushing the edge
  into the snow in hard turns.

  Intelligence progressively stabilizes the entire
  ski at high speeds.

 • INTELLIGENCE CHIP TECHNOLOGY - THE EXTRA BOOST

  Some HEAD high-end skis boast Intelligence Chip Technology. Here, the electrical energy produced by the Intellifibers is not just recycled, but accumulated and released bit by bit through a pre-programmed chip – individually timed to match the oscillation properties of the ski.

  Thus, the effect of Intelligence is multiplied, providing even more performance relative to your skiing sty