Více T.I.P. Příslušenství

HEAD Team

Vhodný pro všechny druhy povrchů. Tlakovaný tenisový míč pro skvělý všestranný výkon a životnost. Stálá kvalita spojů.

Dostupné v dózách se 3. nebo 4. míči.

facebook
twitter

Close