viac T.I.P. Príslušenstvo

HEAD Team

Vhodná pre všetky druhy povrchov. Tlakovaná tenisová loptička pre skvelý všestranný výkon a životnosť. Stála kvalita spojov.

Dostupná v dózach s 3. alebo 4. loptičkami.

facebook
twitter

Close