Základný tréningový balíček

1 taška, 6 veľkých kuželov, 12 tyčí s 8 príchytkami, 12 kurtových čiar, 4 kurtové rohy, 6 terčov, 1 malá taška na čiary – rohy – terče,1 tréningový poster HEAD

facebook
twitter

Close